De KOE is een laboratorium waar op hedonistische wijze onderzoek, experiment en vernieuwing wordt bedreven. We werken er aan een steeds veranderend procedé waarin onze teksten en ons repertoire, onze autobiografie en onze lectuur, onze herinneringen en onze visies telkens andere verbindingen met elkaar aan kunnen gaan om uiteindelijk in authentiek, speelbaar materiaal te resulteren voor spitse, geestige en persoonlijke voorstellingen. Schijnbaar apolitiek.