Drop Dead Money

De Koe werkt voor deze voorstelling weer met jong talent uit de ruime theaterwereld. Toneelspelende, beeldende en muzikale vormgevers verzamelden zich rond een tekst van Oscar van Woensel, huisauteur van het Nederlands gezelschap “Dood Paard”. Van Woensel herschreef zijn oorspronkelijke tekst op maat van de groep. Verder blijft de enscenering ook voor hem een verrassing, hij vertrouwde volkomen op de acteurs om er een invulling aan te geven. Van Woensels’ tekst geeft een beeld van de allesoverheersende dominantie van de reclame. Iets waar iedereen zich wel bewust van is, maar zich toch telkens opnieuw laat door verleiden. In de opvoering wordt dit verleidingsspel uitvergroot en neemt het haast decadente proporties aan. Door het samenspel van tekst, beeld, ritme en muziek krijg je een bijna musicale compositie te zien die balanceert op de koord van het herkenbare en het surreële. Solo’s en koorzang, stem en soundscape vermengen zich. Door de wijze waarop acteurs de tekst, die vaak een ketting van reclameboodschappen vormt, brengen, wordt de toeschouwer geconfronteerd met de hypnotiserende kracht van taal en betekenissen in een abstracte werkelijkheid.

Een voorstelling van Natali Broods, Bas Teeken, Yves Degryse, Bruno Vanden Broecke en Peter Van den Eede
Tekst Oscar van Woensel
Ontwerp soundscape Ann Verhelst
Ontwerp licht en techniek Jan Goedemé
Techniek geluid Pol Geusens
Productieleiding Marlene De Smet
Productionele ondersteuning Hilde Kenens
Met veel dank aan Kopergietery Gent, Limelight Kortrijk, De Vooruit en Minard Gent