Titel Onbekend

een theatermysterie

Wat is er met de mens aan de hand?
Hoe speelt men met het schrikbeeld van de dood?
Hoe laat men de liefde bloeien, woekeren en ontaarden?
En waarom?

'Titel onbekend' is een mysterie. Een spanningsveld waarin schijnbaar onverzoenlijke tegenstellingen verenigd worden, orde naast chaos leeft, illusie de realiteit tart. Liefde, licht en macht passeren de revue en herinneren ons aan de ervaring van een wereld die niet beheerst maar bevrijd wil worden.

Stel je voor een schaal, afgesloten door een omgekeerde schaal, de naad gekit met het taaie licht van de verdwenen maan. Licht als rauwe koeiemelk.

Dit alles wordt u gepresenteerd in de vorm van een doorsnee huiskamer. Een koppel krijgt er een vriend op bezoek. Tussen hem en de vrouw ontspint zich een meer dan vriendschappelijke band. Haar man werkt bij de post en heeft een pistool. Het is avond. Warm. Drukkend.

Met Warre Borgmans en Frank Focketyn
Regie Bas Teeken
Regie assistentie Kris Verdonck
T&C Arts Manager Peter Van den Eede
Licht Marc Claeys
Kostuums Diane Belmans en Karine Pauwels
Techniek Jan Goedemé
Zakelijke leiding Marléne De Smet