In de pers (8)
In de pers (8)
Pzazz, Pieter T'Jonck (9/5/2021)
Cutting Edge, Jan-Jakob Delanoye (9/5/2021)
Theaterkrant, Tuur Devens (6/5/2021)
Het Nieuwsblad, Magali Degrande (4/5/2021)
De Standaard, Filip Tielemans (3/5/2021)
De Morgen, Ewoud Ceulemans (3/5/2021)
Concertnews, Bert Hertoghs (3/5/2021)
De complexiteit van een civil servant
Pzazz, Pieter T'Jonck (9/5/2021)

‘April’ zet je zo voortdurend op het verkeerde been. Het stuk dwingt je om je eigen, wellicht onuitgesproken, opvattingen over een kluwen aan kwesties zoals de ‘Arabische kwestie’, ‘de media’, ‘conservatisme’ en nog veel meer onder ogen te zien. Het toont dat labels als ‘goed’ en ‘fout’ niet zomaar toepasselijk zijn op de handelwijze van Glaspie of Aziz, en dat we beter wat voorzichtiger zijn met forse uitspraken over dingen waar we de draagwijdte niet werkelijk kunnen inschatten.

Lees de volledige recensie