De Rest is Overschot

Bas Teeken en beeldend kunstenaar Michiel Voet maakten een "gevisualiseerde proloog" bij de productie Drie Koningen.

Het ging erom een gemeenschappelijke vraag te onderzoeken, ieder vanuit zijn specialisme.
Het besluit tot deze samenwerking had te maken met de gezamenlijke interesse naar de positie van de toeschouwer ten opzichte van het getoonde, en vice versa. Hoe werkt die communicatie? Wat is het doel en wat wil je bereiken? De artificiële situatie in de musea (en theaters) is te ver doorgeslagen. De TE witte muren, de TE juiste temperatuur, zij scheppen een atmosfeer die ver van de werkelijkheid staat. De betrokkenheid wordt de toeschouwer vaak ontnomen en hier stuiten we op het dilemma dat er in onze westerse beschaving schijnbaar geen stabiele garanties meer bestaan voor een algemene taal in de kunsten.

Het overkoepelende thema van deze twee nieuwe producties was het begrip "macht". Op papier slechts een woord, in werkelijkheid een ongekend complex fenomeen.

Idee Bas Teeken, Michiel Voet en Diane Belmans
Techniek Yvan Pype
Teksten Bas Teeken, Laurent Hubrecht, Harold Pinter, Bernard Werber
Scenografie Michiel Voet
Met medewerking van Kevin Cools, Marlene De Smet, Frank Focketyn, Pol Pauwels, Claudia Theunissen, Peter Van den Eede, Guy Van Hoeck, Steven Van Watermeulen