WitRoodZwart De Wederopbouw van het Westen
© Koen Broos

Ik ben zo goedgezind dat het elk moment kan omslaan.

De KOE brengt de integrale versie van de trilogie WitRoodZwart: De Wederopbouw van het Westen.

Hoe nu verder met de wereld? Of misschien eerst: waar staan we en hoe is dat zo gekomen? De KOE presenteert de Grande Finale van haar even grootse als lichtvoetige geschiedenis van Het Westen. Het Westen? Het Atlantische Westen? Het Avondland? In ieder geval het Westen, waarin en waarmee wij zijn opgegroeid.
Het Westen zoals het ons tot westerling heeft gemaakt. Een onschuldige, maagdelijke, wellustige, voluptueuze, decadente, apocalyptische driehoeksverhouding waarin we al onze hoop situeren.

In Wit keken de spelers terug op de wereld van hun jeugd, vol persoonlijke en maatschappelijke idealen. In Rood stond het stormachtige maar vluchtige leven van Elisabeth Taylor model voor de moderne westerse levenshouding. Zwart richtte zich op de hoopvolle culturele wedergeboorte van de rennaissance. Nu vervlechten de spelers de delen nog eenmaal tot een vrolijk meanderende stroom vol persoonlijke herinneringen, politieke anekdotes, historische gebeurtenissen en onverwachte filosofische inzichten.

WIT

Van Stefaan Van Brabandt, Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede
Met Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede
Scenografie & lichtontwerp Matthias de Koning
Uitvoering licht- en klankdecor Bram De Vreese en Pol Geusens
Productieleiding Marlene De Smet

ROOD

Van en met Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede
Ontwerp en uitvoering klankdecor Pol Geusens
Ontwerp en uitvoering lichtdecor Bram De Vreese
Productieleiding Marlene De Smet
Met dank aan Matthias de Koning

ZWART

Van en met Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede
Ontwerp en uitvoering licht-en klankdecor Bram De Vreese en Pol Geusens
Livemuziek Bram De Vreese en Pol Geusens
Productieleiding Marlene De Smet
Met dank aan Matthias de Koning en Louise Van den Eede

Een KOE productie

Met de steun van de Vlaamse Overheid

In de pers (6)
In de pers (6)
Theaterkrant, Simon van den Berg (22/3/2013)
Antwerpse Kleppers, Dennis Janssens en Charlotte Larose (2013)
rekto:verso, Wouter Hillaert (2012)
de Morgen, Griet Op de Beeck (2012)
‹Ook nu weer staan Natali Broods, Peter Van den Eede en de Nederlander Willem de Wolf als min of meer zichzelf op een rommelig toneel en geven ze al babbelend en kibbelend een magistrale tekst prijs. (...) Zwart is, ondanks het onderwerp, bovenal geestig. Langzaam maar zeker lopen de onderhuidse spanningen op. Opdat de drie kunnen uitblinken in verbaasde gezichten, grote gebaren en subtiele sneren. Dat cultuurgeschiedenis nog eens zo leuk kon zijn.› ≤De Volkskrant≥ ‹De Koe op haar best: absurd, komisch, tragisch, filosofisch, maatschappijkritisch en heerlijk grotesk.› ≤Knack≥ ‹Ach, wat een wonderbaarlijke, lange, gelukzalige toneelavond. De Koe heeft het drieluik De Wederopbouw van het Westen in drie jaar en evenzovele voorstellingen opgebouwd en speelt de reeks nu slechts een paar keer als marathon. De losse voorstellingen (die ik niet eerder zag) werden al enthousiast ontvangen, maar de drie voorstellingen in één ruk in ruim viereneenhalf uur is een weergaloze belevenis: erudiet en sexy, onbescheiden en associatief, keuvelend en episch, even heerlijk als briljant.› ≤Theatermaker≥ ‹Omdat ze je toch maar weer een ervaring bezorgen die met niks in het landschap te vergelijken valt.› ≤De Morgen≥ ‹Intelligent, veelzijdig, toegankelijk, schalks.› ≤Rekto:Verso≥