My Dinner with André
© Koen Broos

Plus tu te rapproches de
l'autre, plus il devient
mystérieux et inaccessible.

Ja,
weet ge,
in de seksuele daad
is er dat ene ongelooflijke ogenblik
waarop ge volledig vergeet
en direct daarna
begint ge weer na te denken
over van alles,
over toneel,
over wat ge morgen allemaal gaat doen.
Dat is toch voor iedereen zo.
De wereld komt weer in volle snelheid op u af.
En misschien komt dat wel
omdat we de moed niet hebben
om te blijven stilstaan op die plek
waar we alles vergeten,
omdat dat ook weer vlak bij de dood ligt.
Een beetje zoals mensen die bang zijn om te gaan slapen.
Met andere woorden
het lijkt wel een wederzijdse betrekking met de dood
en ge weet nooit wat het volgende moment zal brengen.
En het wel te weten,
brengt u gewoon dichter bij de dood,
denk ik.
Dus,
paradoxaal genoeg,
hoe dichter ge bij het leven komt,
in de zin van constant contact te hebben,
hoe dichter we bij datgene komen
waar we het meest bang voor zijn.

In My Dinner with André, naar het scenario van de gelijknamige Louis Malle film, schuiven Damiaan De Schrijver (tg STAN) en Peter Van den Eede (de KOE) aan tafel voor een viergangenmaaltijd, iedere avond bereid door een andere kok. Ze voeren een bijwijlen hilarische conversatie over het leven en het toneel.

Deze iconische productie staat intussen al meer al 20 jaar op de planken in de originele bezetting!

Tekst André Gregory en Wallace Shaw
Naar het scenario van de gelijknamige film van Louis Malle
Bewerking Damiaan De Schrijver en Peter Van den Eede
Van en met Damiaan De Schrijver en Peter Van den Eede
Kostuums Inge Büscher
Productie de KOE en STAN

In de pers (8)
In de pers (8)
Cutting Edge, Jan-Jakob Delanoye (4/5/2018)
Theaterkrant, Sander Janssens (14/4/2018)
Vrij Nederland, Gerben Hellinga (3/10/1998)
Knack, Paul Verduyckt (30/9/1998)
Haarlems Dagblad, Margriet Prinssen (28/9/1998)
De Volkskrant, Marian Buijs (28/9/1998)
De Morgen, Steven Heene (23/9/1998)
‹My Dinner with André is, kortom, een grandioos gespeelde voorstelling over het leven, theater, vriendschap en alle trivialiteiten die toevallig of minder toevallig te berde worden gebracht. Twee mannen die hun buik rond eten en een gapende leegte tentoonspreiden. Een heerlijke toneelavond.› ≤Theaterkrant≥ ‹Het is het spel van deze twee acteurs dat het stuk zo innemend en grappig maakt, en dat erin slaagt de intelligente en subtiele tekst tot zijn recht te laten komen... Een groots moment van genieten in het theater› ≤La Libre Belgique≥ ‹Het acteerwerk van vooral Van den Eede is ronduit voortreffelijk. De Schrijver moet grotendeels terugvallen op zijn rol als klankbord met de occasionele spitse uitval, maar het is wel duidelijk dat juist in deze confrontatie de chemie van de voorstelling ontstaat. Uiteindelijk vloeien de oorspronkelijke tekst en de eigen dialogen in elkaar over en bereikt My dinner with André een eigenzinnige piek als theater dat je het gevoel geeft iets unieks mee te maken.› ≤De Morgen≥ ‹In My dinner with André zien we twee etende mannen filosoferen over de werkelijkheid. Maar dat hyperrealisme is schijn: het zijn twee acteurs die ons een uit het hoofd geleerde, door anderen geschreven tekst voorspelen. Het stuk is in de eerste plaats entertainment. Als we met de acteurs meespelen, zien we een onderhoudende voorstelling waarin gejongleerd wordt met onze eigen ideeën.› ≤Vrij Nederland≥ ‹Daarop komt het altijd opnieuw neer: wat is theater, wat is het spel, hoe verhouden toneel en zaal zich tot elkaar, wat is een theatertekst, wat is een theatrale situatie, enz. Mis vooral de grandioze bespiegelingen over Grotowski niet waarmee My Dinner with André begint ... Afstandelijkheid, afstand, heerlijke ironie.› ≤Le Figaro≥ ‹Deze komedie, met de nodige verve en geestigheid gespeeld, krijgt ook een heel andere dimensie door de dubbele bodems die er voortdurend in opduiken.... Een voorstelling die een volwaardig manifest is, vermits ze met louter theatrale middelen aantoont hoe het theater aan levendigheid inboet, zowel als ze zich van het leven verwijdert als wanner ze dat leven enkel nabootst.› ≤Le Monde≥